Skip to content

Met de training Beter Bij de Les oefenen kinderen (8-12 jaar) gedurende 20 sessies met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel­ en taakgericht gedrag. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de ouders en leerkracht krijgen meer inzicht in het leergedrag van het kind en kunnen hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden.

De Beter Bij de Les training is een gecombineerde vaardigheids- en strategietraining. Middels psycho-educatie voor het kind wordt de metacognitie ten aanzien van executive functies die belangrijk zijn bij het leren versterkt. Door het kind voortdurend te wijzen op de aanpak en werkwijze, wordt het zelf reflectieve vermogen vergroot waarna het kind ook gestimuleerd wordt om zichzelf te controleren. Daarnaast krijgt het kind ook strategieën aangeleerd om de zwakke functies te omzeilen waardoor deze minder impact hebben op het functioneren. Tot slot krijgt het kind een gerichte vaardigheidstraining, waarbij het op een adaptieve manier het werkgeheugen traint. Om de generalisatie van de geleerde vaardigheden te bevorderen, vindt de training plaats op school en worden ook ouders en leerkracht actief betrokken bij de training.

Doelstellingen

–  Leerling leert executieve functies (EF)-vaardigheden & strategieën aan die nodig zijn voor het leren

–  Verbeteren van het werkgeheugen.

–  Meer inzicht krijgen in het leergedrag.

–  Stimuleren van het leergedrag.

Programma

V  16 sessies van 45 min.

V  2 keer per week begeleiding op school

V  Transfer naar de leerkracht en de klas.

Ingrid heeft mijn dochter van 9 jaar enorm geholpen met een traject Beter bij de les. Het lukt haar nu beter met haar taken op school bezig te zijn.

Daarnaast was het voor ons als ouders fijn dat er een heldere structurele terugkoppeling was met ons en met school. Zo wisten wij wat er geleerd was en kon de juf in de klas aansluiten bij het geleerde in de klas.

Anoniem

× Hoe kan ik je helpen?