Skip to content

Door gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen kan het voorkomen dat een kind niet meer voldoende aan de onderwijstaken toekomt op school.

Het leren kan worden belemmerd of het gedrag kan een probleem opleveren voor het functioneren in de groep. Als ambulant begeleider kan ik een school externe hulp bieden bij het oplossen van deze problemen.

Deze zorgarrangementen zijn maatwerktrajecten, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de specifieke leerling. Wij bieden ondersteuning bij taakaanpak, werkhouding of planningsvaardigheden. Daarnaast ondersteunen we bij gedragsproblemen, bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden, faalangst of concentratie.

Na toekenning van het arrangement wordt in het startgesprek met ouders, leerkracht(en), de intern begeleider en mijzelf het plan van aanpak voor de begeleiding besproken.

Daarna observeer ik de situatie in de klas en kom wekelijks naar de school om individueel met het kind op een afgesproken tijdstip buiten de klas te werken. Soms werk ik met groepjes kinderen als de situatie daarom vraagt. Wekelijks vindt mailcontact plaats met leerkracht(en) en ouders over de begeleiding.

De lijnen zijn kort en ik denk mee met het kind, de leerkracht en de ouders over het verbeteren van het functioneren in de klas. We werken toe naar een situatie waarin de school zelf weer toegerust is om de leerling verder te begeleiden.

Doelstellingen

Na het traject van individuele begeleiding is er begrip en kennis ontwikkeld bij de leerkracht en leerling. Door het aanreiken van handvatten in de begeleiding kunnen school en leerkracht nadien zelfstandig verder met de ontwikkeling van de leerling.

Programma

Begeleiding hulpvraag gedrag is 45 min. per afspraak en 15 min. voorbereiding

Individuele begeleiding is altijd op maat, gericht op de hulpvraag van het kind.

Er wordt uit verschillende methodes gewerkt o.a.;

– Mindset
– Teken je gesprek
– Kwaliteit kaarten
– Volle Hoofdenboek
– Plakboek
– Het meisje dat nooit fouten maakten

× Hoe kan ik je helpen?