skip to Main Content

De cursus bieden we aan als een methode om het pestgedrag onder meiden te veranderen. Door negatief gedrag te herformuleren als kwaliteiten, wordt de aanzet gegeven voor een positief sociaal klimaat binnen een meidengroep. De training is bedoeld voor meisjes in de leeftijd van 9 tot 12 jaar, die vaak te maken hebben met ‘meidengedoe’ op school, digitaal of buiten schooltijd.

Wat houdt de training in:

Meiden pesten meestal door middel van sociale relaties. Het machtsspel leidt altijd tot probleemsituaties, zoals (online) roddelen, pesten en buitensluiten. De training helpt om dit meidenvenijn te doorbreken. Het lesmateriaal bestaat uit kaarten waarop stereotype meidenrollen op prikkelende wijze worden afgebeeld. Meiden kunnen zichzelf en anderen herkennen in deze rollen en het bijbehorende gedrag. In de cursus bespreken de typische meidenrollen te benoemen en de daaruit voorvloeiende problemen te bespreken

MeidenPowerrr

De meiden leren:

  • meer inzicht krijgen in het gedrag van meiden;
  • zich bewust worden van het effect van hun gedrag op anderen;
  • negatief gedrag ombuigen naar positief gedrag:
  • gebruik maken van hun kwaliteiten

Specifiek leerdoel – na kind gesprek:
Ik wil leren om tijdens conflicten met meiden niet te reageren door te negeren of door blikken te geven. Ik wil conflicten leren op te lossen door het rustig uit te praten als ik afgekoeld ben.

Tijdens een periode van 6 bijeenkomsten wekelijks, bespreken we hoe je het beste om kan gaan met ‘meidengedoe’. Elke bijeenkomst duurt een uur.

Er zijn korte lijnen over de training met de betrokkenen van school en thuis, bijvoorbeeld het individuele leerdoel wordt ook teruggekoppeld naar ouders/ verzorgers en docent.

Wel spreken we bij de eerste bijeenkomst af, dat we een vertrouwensrelatie hebben en we alleen met toestemming van de anderen iets buiten deze groep delen.
Na de bijeenkomst sluiten de betrokken leerkrachten aan voor een kort reflectiemoment, ook ouders krijgen een terugkoppeling.

Tarief:

1797,-

Inclusief materialen en 2 trainers