Ga naar hoofdinhoud

Rots en Water is een fysieke competentietraining die gericht is op het vergroten van het zelfvertrouwen, weerbaarheid en de zelfbeheersing van kinderen.

Bij Rots en Water worden speelse lichamelijke oefeningen gebruikt, hierdoor worden de kinderen zich meer bewust van hun lichaam en zichzelf (zelfreflectie).

Hierdoor leren ze hoe ze beter kunnen reageren in moeilijke situaties. Voorbeelden hiervan zijn pestsituaties, situaties waarin je zelf heel erg boos kunt worden, maar ook aan momenten die je spannend vindt, of als je iets wil zeggen maar het niet durft. De kinderen leren dat er een keuze is in hoe je reageert.

Doordat er verschillende handvatten worden gegeven komen kinderen meer in balans en kunnen in moeilijke situaties makkelijker hun grenzen aangeven.

Rots staat voor:

  • Autonomie
  • Ik
  • Kracht
  • Onverzettelijkheid

Kinderen leren voor zichzelf op te komen. Doordat kinderen de handvatten van de trainingen gaan toepassen kunnen ze beter voor zichzelf opkomen. Tevens durven  ze meer eigen keuzes te maken en hun eigen weg te gaan.

Water staat voor:

  • Verbondenheid
  • Wij
  • Meebuigen
  • Vriendschap, communicatie en vrede.
Het ene kind heeft van nature meer ‘rots’, het andere meer ‘water’. Hierin kunnen we van elkaar leren, want beide kwaliteiten zijn belangrijk!

Doelstellingen

– Bewustwording van je eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden.

– Leren samenwerken met anderen.

– Eigen gevoelens en emoties herkennen.

– Meer zelfvertrouwen creëren.

– Sociale vaardigheden ontwikkelen.

– Pestgedrag verminderen.

– Leerresultaten opschalen.

Programma

V 8 lessen van 45 min. per les in het speellokaal of gymzaal

V Transfer naar de groep

V Startgesprek en eindevaluatie met de betrokkenen van de school

Tarief

1497,- totaal

8 lessen van 45 min. per training
Terugkoppeling, met toestemming naar betrokkenen > docent, ib-er, ouder / verzorger
Inclusief materialen en 1 R&W trainer (aanvraag vanuit school)

 

175,- per kind

8 lessen van 45 min. per training
Terugkoppeling naar ouder / verzorger
Inclusief materialen en 1 R&W trainer (aanvraag vanuit ouders / verzorgers )

Even terugkijkend naar de trainingen in groep 4/5:
– waardevol
– sluit mooi aan bij de Kanjertraining.
– kan ook mooi worden verweven met elkaar.
– manier van lesgeven vond ik respectvol , maar ook duidelijk in begrenzing.
– met humor
– voldoende beweging
– rol van eigen leerkracht wordt goed tijdens een training belicht.
– termen “stevig zitten ” en “focus” blijven we gebruiken.

Nogmaals hartelijk dank ! voor de prettige samenwerking.

Met vriendelijke groeten,
Juf groep 4/5