skip to Main Content

De tussenstap worden voor kinderen met internaliserende problematiek waar op dit moment geen passende school voor is. Kinderen die thuis zitten zijn een maatschappelijk probleem.

Waarom een ‘tussenstation’ school

Kinderen en ouders hebben een traumatische ervaring opgedaan bij de school waar het kind op zat. Wanneer daar geen tijd en aandacht voor is, zal er een groter risico zijn, dat het op een vervolgschool ook zal mislopen.
Een aantal kinderen zitten al zo lang thuis, dat ze eerst de tijd moeten krijgen om op hun eigen tempo
Ik ben gedragsspecialist met veel kennis gericht op het individuele kind met extra gedragsvragen.
De kinderen komen maximaal 4 dagdelen naar school > maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur. We starten met 1 dagdeel en bouwen dat verder rustig op.
We starten met een maximaal aantal van 6 kinderen.
Er is eerst een intakeperiode van 2 weken, deze begeleiding is individueel, dit is van belang om zo goed mogelijk af te stemmen
De start is in het nieuwe schooljaar en we beginnen met een eerste periode van een half jaar. De ontwikkeling wordt nauw gevolgd door korte lijnen te hebben met ouders en onderwijsondersteuner en/ of andere betrokkenen De kinderen krijgen (wanneer ze daar aan toe zijn) didactisch onderwijs via Snappet. Maar het allerbelangrijkste is dat deze school een ‘tussenstation’ is, waar vooral de focus ligt op welbevinden, sociaal emotionele ontwikkeling en vaardigheden leren waarmee het kind zich staande kan houden op een vervolgschool, die we met zorg gaan uitzoeken met ouders en onderwijsondersteuner.
Voor ouders zal dit verlichting geven: ze krijgen ondersteuning, hun kind gaat tussen de 1 of 4 dagdelen naar school, er is weer zicht op groei en er is weer tijd voor hun eigen werkzaamheden.
Wanneer er een vervolgschool is gevonden, zal er in ieder geval een jaar begeleiding plaatsvinden vanuit ons. Van belang is de ontwikkeling te blijven volgen, wanneer nodig kan er snel worden ingegrepen.
Tussenstation