Skip to content

Al van jongs af aan wist ik dat ik iets met kinderen wilde gaan doen. Ik kan erg genieten van het pure en de onbevangenheid van waaruit  jonge kinderen de wereld ontdekken. Een grote ontdekkingsreis, die helaas  soms met de nodige  tegenslagen gepaard gaat. 

Ik besloot orthopedagogiek te gaan studeren en ben daarna in de jeugdzorg gaan werken. Ik begon op het medisch kleuterdagverblijf en heb van daaruit de kinderopvang plus opgezet. Jarenlang ben ik als orthopedagoog en ambulant hulpverlener werkzaam geweest op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en later ook basisscholen en BSO’s.

De laatste jaren richt ik me vooral op kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook, vastlopen in de maatschappij. Mijn ervaring met het werken met jonge kinderen komt hierbij goed van pas. Mede hierdoor heb ik geleerd om goed naar gedrag te kijken en het verschil te zien tussen wie het kind in essentie is en welk gedrag het kind ontwikkeld heeft, om te kunnen overleven. Het maakt dat ik weer voel hoe belangrijk het is dat kinderen zich niet alleen cognitief, maar ook op sociaal-emotioneel gebied goed ontwikkelen. Want alleen als je lekker in je vel zit, heb je ruimte om te leren. Kinderen kunnen dat niet alleen, daar hebben ze volwassenen bij nodig. Volwassenen die het verschil maken, volwassenen door wie het kind echt gezien en gehoord wordt.

Daarom ben ik blij dat ik de kans krijg om bij FOS Onderwijs dat te doen waar mijn hart ligt. Het werken met kinderen, leerkrachten en ouders.

× Hoe kan ik je helpen?