Skip to content

We zijn een enthousiaste groep, warme, betrokken mensen met veel ervaring in het onderwijs en/of de zorg. We hebben allemaal onze eigen expertise en de nodige levenservaring. Daarnaast hebben we 1 ding gemeen en dat is dat we kinderen een warm hart toedragen. Kinderen zijn de toekomst en hebben recht op een fijne plek waar ze tot ontwikkeling kunnen komen.
Wij zien dat er steeds meer kinderen tussen wal en schip vallen en willen er graag voor deze kinderen zijn. Vanuit FOS-onderwijs bundelen we onze krachten en zetten zo onze expertise in.

Het welbevinden van het kind staat bij ons centraal. We zien niet alleen het gedrag van het kind maar kijken ook naar de onderliggende gevoelens en behoeften. Daarom bieden we zoveel mogelijk maatwerk en kijken we b.v. zowel naar het individuele kind als naar het groepsproces. Dit kan betekenen dat we de ene keer een rots en water training geven aan de klas en de andere keer een individuele training geven aan een kind b.v. om het te leren de aandacht beter bij de les te houden.

Soms heeft een kind letterlijk en figuurlijk wat meer ruggensteun nodig om zich staande te houden in de groep of op school. We komen dan op school en zijn er voor het kind op de momenten dat dit nodig is. Als een kind echt even behoefte heeft aan een rustmoment, dan hebben we daarvoor een fijne huiselijke plek, met weinig prikkels, bij ons Tussenstation. Een onderwijsplek waar zorg
en onderwijs samen komen. We werken nauw samen met de school waar het kind ingeschreven staat en hebben ook met ouders regelmatig contact.

Omdat we onze kennis graag willen delen, kunnen ook leerkrachten bij ons terecht voor coaching of intervisie. Mocht u nog iets missen, neem dan gerust contact met ons op. We denken graag met u mee.

× Hoe kan ik je helpen?