Skip to content

De werkdruk in het onderwijs is hoog en het werk vraagt veel flexibiliteit en improvisatievermogen van de leerkracht of ib’er. Als leerkracht of ib’er in het onderwijs heb je met een bepaalde reden voor dit vak gekozen. Op het moment dat je het gevoel krijgt dat je onder druk komt te staan en er te weinig ruimte is voor je passie, kan het zijn dat je dreigt vast te lopen.

Als leerkracht (docent) kom je, zoals iedere professional, soms in situaties waarin je het gevoel hebt dat je bepaalde vaardigheden mist, of dat deze aangescherpt kunnen worden. Persoonlijke ontwikkeling is een continue proces, waarbinnen het op bepaalde momenten heel fijn kan zijn als er iemand is die met je ‘meeloopt’ en je van opbouwende feedback voorziet.

Wat houdt het in?

In een intakegesprek bepalen we de hulpvragen en maken we een plan van aanpak, dat aansluit bij jou wensen en behoeften.

We spreken één of meerdere observatiemomenten af. De bevindingen hieruit worden besproken. Samen wordt bekeken hoe deze mogelijk kunnen worden vertaald naar praktisch handelen. De coach heeft met name een begeleidende en ondersteunende rol en helpt jou tot het komen van inzichten en het bedenken van mogelijkheden.

Doelstellingen

Ik start met een kennismakingsgesprek, daarin bespreken we de hulpvraag en bekijken we samen of ik jou hierbij kan ondersteunen.

Programma

We starten met een intake en brengen de hulpvraag in kaart.

Na de intake plannen we 3 coaching sessies, waarin we werken aan jou hulpvraag.

De coaching sessies bestaan uit 3 observaties in de klas en bij elke observatie een nabespreking. 

× Hoe kan ik je helpen?