Skip to content

Rots en Water Training Kind

Bij Rots en Water training kind worden speelse lichamelijke oefeningen gebruikt, hierdoor worden de kinderen zich meer bewust van hun lichaam en zichzelf (zelfreflectie).

Hierdoor leren ze hoe ze beter kunnen reageren in moeilijke situaties. Voorbeelden hiervan zijn pestsituaties, situaties waarin je zelf heel erg boos kunt worden, maar ook aan momenten die je spannend vindt, of als je iets wil zeggen maar het niet durft. De kinderen leren dat er een keuze is in hoe je reageert.

Doordat er verschillende handvatten worden gegeven komen kinderen meer in balans en kunnen in moeilijke situaties makkelijker hun grenzen aangeven.

Doelstellingen Rots en Water Kinderen

– Bewustwording van je eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden.

– Leren samenwerken met anderen.

– Eigen gevoelens en emoties herkennen.

– Meer zelfvertrouwen creëren.

– Sociale vaardigheden ontwikkelen.

– Pestgedrag verminderen.

– Leerresultaten opschalen.

Rots en water training Kind

Rots staat voor:

  • Autonomie
  • Ik
  • Kracht
  • Onverzettelijkheid

Water staat voor:

  • Verbondenheid
  • Wij
  • Meebuigen
  • Vriendschap, communicatie en vrede.
Het ene kind heeft van nature meer ‘rots’, het andere meer ‘water’. Hierin kunnen we van elkaar leren, want beide kwaliteiten zijn belangrijk!
Bekijk hier onze informatie video over Rots en Water Training voor Kinderen

Kinderen leren voor zichzelf op te komen. Doordat kinderen de handvatten van de trainingen gaan toepassen kunnen ze beter voor zichzelf opkomen. Tevens durven ze meer eigen keuzes te maken en hun eigen weg te gaan.

Even terugkijkend naar de trainingen in groep 4/5:
– waardevol
– sluit mooi aan bij de Kanjertraining.
– kan ook mooi worden verweven met elkaar.
– manier van lesgeven vond ik respectvol , maar ook duidelijk in begrenzing.
– met humor
– voldoende beweging
– rol van eigen leerkracht wordt goed tijdens een training belicht.
– termen “stevig zitten ” en “focus” blijven we gebruiken.

Nogmaals hartelijk dank ! voor de prettige samenwerking.

Met vriendelijke groeten,
Juf groep 4/5

Toelichting Rots en Water Training Kind

Rots en Water is een unieke methodiek die zeer geschikt is voor het basisonderwijs. Met Rots en Water leren kinderen belangrijke sociale vaardigheden op een speelse en interactieve manier. Door het vergroten van het zelfbewustzijn, het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en het verbeteren van de sociale weerbaarheid, zijn kinderen beter in staat om te functioneren in de maatschappij.

De Rots en Water training is geschikt voor alle kinderen in het basisonderwijs, ongeacht hun achtergrond, cultuur of niveau. De training wordt gegeven door gecertificeerde trainers die de methodiek op een professionele en persoonlijke manier overbrengen. De training bestaat uit een aantal lessen die gedurende het schooljaar gegeven worden.

Tijdens de Rots en Water lessen leren kinderen op een speelse manier hoe ze stevig als een rots en flexibel als water kunnen zijn. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze kunnen reageren op pesten, hoe ze grenzen kunnen stellen en hoe ze conflicten kunnen oplossen. Ook leren ze hoe ze beter kunnen samenwerken en communiceren met anderen.

Naast fysieke vaardigheden, zoals lichaamshouding en ademhaling, is er ook aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen leren hoe ze emoties kunnen herkennen en uiten, hoe ze kunnen omgaan met groepsdruk en hoe ze respect kunnen tonen voor zichzelf en anderen. Zo leren kinderen hoe ze positief kunnen bijdragen aan de groep en aan een fijne sfeer in de klas.

Rots en Water Training voor kinderen is niet alleen leerzaam, het is ook nog eens hartstikke leuk! Kinderen vinden de lessen vaak erg leuk en stoer en ze zijn trots op wat ze geleerd hebben. Ook ouders en leerkrachten zien vaak al snel positieve veranderingen in het gedrag en de houding van de kinderen.

Als je nog meer informatie wilt over de R&W training bekijk dan ook deze pagina.

× Hoe kan ik je helpen?