Skip to content

Deze training is bestemd voor kinderen van 4-7 jaar. De speerpunten zijn: prikkelregulering, weerbaarheid en keuzes maken. Maar de nadruk ligt vooral op vaardigheden aanleren of verder ontwikkelen i.p.v. bewustwording.

De 4 hoofdthema’s zijn Houding, Uitstraling, Stem en Ontspannen.

Jonge kinderen zijn speels, ze zijn meer fysiek ingesteld en leren vooral door nadoen. Dat brengt een andere invulling van de oefeningen met zich mee dan een weerbaarheidstraining voor oudere kinderen.

Zelf ervaren van stem, houding en uitstraling, het ontwikkelen van eigen lichaamsgevoel en het bewust worden van een eigen plek binnen een groep.

Er wordt gewerkt aan de voorwaarden om grenzen in een later stadium goed te kunnen aangeven: aanvoelen wanneer je moet ontspannen en weten hoe je dat kunt doen. Voelen hoe je stevig kunt staan en wat je allemaal kunt uitstralen met je ogen en je stem, ervaren dat ieder kind eigen talenten heeft, leren respecteren van verschillen en ontdekken dat je kunt kiezen om iets wel of niet te doen.

Jonge kinderen leren door spel, fantasie en beweging in de ruimte, daarom wordt de training in het speellokaal gegeven.

  • De training zal worden gegeven door 2 begeleiders van FOS Onderwijs
  • 6 keer wekelijks een trainingsmoment met terugkoppeling naar docenten en ouders/ verzorgers.

Optioneel: Uitbreiding met ouderavond. Tijdens deze bijeenkomst nemen we de ouders/verzorgers op een interactieve mee in het proces van Kiezel en Druppel zodat de ouders/verzorgers een goed beeld krijgen over wat de kinderen leren tijdens de Kiezel en Druppel training.

× Hoe kan ik je helpen?