Skip to content

Deze training bieden we aan om in kaart te brengen hoe het met de meisjes in de groep gaat.

Soms laten meisjes zich bijvoorbeeld ondersneeuwen door jongens of door de pittige meisjes in de klas, of hebben ze vragen die ze in de klas niet zomaar durven of kunnen stellen. Het kan ook zijn, dat er vanaf bijvoorbeeld de kleuterklas al zo’n sterke rolverdeling onderling tussen de meisjes is, wat niet altijd positief uitpakt voor iedereen, dat het belangrijk is om dit open te bespreken met elkaar, zodat het sociale klimaat voor alle meisjes positiever en als veilig wordt ervaren > Ik mag er zijn!

Meisjes leren in deze training hoe je écht kunt samenwerken, hoe je kunt reageren als je iets niet prettig vindt gaan en vooral wat je moet doen als het niet loopt zoals je had verwacht.

Na deze training weten ze welke rollen er allemaal kunnen spelen rondom meidengedrag, waardoor ze meer bewust worden van hun eigen rol.

We spiegelen gedrag, we bespreken probleemsituaties, zoals (online) roddelen, pesten en buitensluiten. We wisselen deze serieuze kwesties af met coöperatieve werkvormen en zijn bewegend aan het leren. De meisjes ontdekken vooral wat hun eigen kwaliteiten zijn en dat het juist fijn is om de verschillen van elkaar te zien, want dat kan juist de sociale interactie en relatie versterken.

Tijdens alle trainingsmomenten staat plezier en respect voor elkaar voorop, vanuit veiligheid en vertrouwen gaan we bouwen, zodat de meisjes met meer Powerrr verder kunnen gedurende het schooljaar.

De training is bedoeld voor meisjes in de leeftijd van 9 tot 12 jaar.

We spiegelen gedrag, we bespreken probleemsituaties, zoals (online) roddelen, pesten en buitensluiten. We wisselen deze serieuze kwesties af met coöperatieve werkvormen en zijn bewegend aan het leren. De meisjes ontdekken vooral wat hun eigen kwaliteiten zijn en dat het juist fijn is om de verschillen van elkaar te zien, want dat kan juist de sociale interactie en relatie versterken.

MeidenPowerrr

De  meisjes leren:

  • gebruik maken van hun kwaliteiten
  • meer inzicht te krijgen in het gedrag van meisjes.
  • zich bewust worden van het effect van hun gedrag op anderen.
  • negatief gedrag ombuigen naar positief gedrag.

Tijdens een periode van 6 – 8 bijeenkomsten van een uur wekelijks, behandelen we o.a. bovenstaande doelen. De lessen staan nooit vast, we kijken samen met de betrokkenen van de school wat de hulpvraag is van de groep meisjes. Van daaruit maken we de leerdoelen en worden de lessen gevormd. Er zijn korte lijnen over de training met de betrokkenen van school.

× Hoe kan ik je helpen?