Skip to content

Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken
Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen bieden wij hulp op maat. Daarnaast kan tijdens de begeleiding gewerkt worden aan de taakaanpak, werkhouding en de concentratie van uw kind. De begeleiding is individueel en wordt gegeven onder schooltijd, met toestemming en afstemming door alle betrokkenen van school en ouders.

De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag. De korte lijnen met de docent en ouders is van belang. Er is na elke begeleiding een terugkoppeling via de mail.Op de basisschool kunnen kinderen veel baat hebben bij het volgen van de extra begeleiding wanneer zij moeite hebben met rekenen, begrijpend lezen of spelling.

We starten altijd met een kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er een plan van aanpak opgesteld.
Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld met ouders en de betrokkenen van de school. Het is van belang om op een zo effectief mogelijke manier te werken aan de didactische doelen van het kind.

Remedial teaching

Doelstellingen

De kinderen ervaren dat ze een moeilijk vak beter gaan begrijpen en dit zal betere toets-resultaten gaan opleveren, maar wat nog belangrijker is en dat zien we in de praktijk: De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen omdat ze weer grip krijgen op de leerstof. De motivatie voor dat specifieke schoolvak neemt weer toe en dat zorgt vaak voor een verbetering van de werkhouding op school.

Programma 

We starten met een kennismaking- /afstemmingsgesprek.

Begeleiding is 45 min. per afspraak en 15 min. voorbereiding.
De ondersteuning is altijd op maat, gericht op de hulpvraag van het kind.

We werken in een tijdsvak van ongeveer 6 – 8 weken, in de laatste week evalueren we ons plan van aanpak en bespreken we de doelen.

Wanneer we tot de conclusie komen, dat er nog een verlenging nodig is dan kan dit met toestemming van alle betrokkenen.

Er wordt gewerkt met de methodes die op de school van het kind worden gebruikt

× Hoe kan ik je helpen?